Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende commissies:

Technische Commissie

Voorzitter TC Hans Bosman
Leden 
  Inge Maitimu
  Marry Schilt
  Jan Wijbenga

Evenementen Commissie

Voorzitter EC Bep Niewerth
Leden 
  Ria de Groot
  Albert Quist
  Martin Wanner

Kas Commissie

Voorzitter KC Rob Prins
Leden 
  Noud Vos

Lustrumcommissie

Voorzitter LC
Leden 

Ledenadministratie

Voorzitter LA Marga Tijssen-Vlaar